KOTITALOUSVÄHENNYS

Kotitalousvähennyksenä voi vuonna 2017 vähentää 50 prosenttia ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Omavastuu on 100 euroa kalenterivuodessa. Maksimivähennys on 2400€. Vähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen.

Kotitalousvähennyksen oikeuttavia tavanomaisia kotitaloustöitä ovat
  • lasten ja vanhusten hoitaminen kotona
  • siivous
  • kaupassakäynti
  • ruoanlaitto
  • nurmikon leikkaus
  • lumenluonti
  • kotijuhlien tarjoilutyö

Kotitalousvähennystä ei myönnetä jos samaan työsuoritukseen on saatu esim.

  • lasten kotihoidon tukea tai yksityisen hoidon tukea
  • kunnan myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteli

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli eivät estä vähennystä muissa kuin niissä töissä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vähennykseen, jos kotihoidontukea on saatu päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Kotitalousvähennys vähennetään ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista ennen veron laskemista, joten niiden rahallinen vaikutus on pienempi kuin kotitalousvähennyksen. Jos verot eivät riitä myönnetyn kotitalousvähennyksen tekemiseen, vähentämättä jäänyttä osaa vähennyksestä ei voida siirtää seuraaville vuosille.