LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU PALVELUSETELILLÄ

Porissa lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään myöntämällä perheelle palveluseteleitä, joilla perhe voi ostaa kotipalvelua perusturvan palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyiltä, yksityisiltä palveluntuottajilta.

Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö

• lastenhoitoapu, lasten kasvatuksen ohjaus
• välttämätön kodinhoitoapu (ruoan laitto, pyykinpesu, välttämätön ja ylläpitosiivous)
• vanhemmuuden tukeminen
• arkirutiinien hallinnassa tukeminen
• perheen toimintakyvyn tukeminen muuttuvassa elämäntilanteessa
• työskentelyssä korostuu ennaltaehkäisevyys

Kotipalvelun myöntämisen kriteerit

• perheessä on alle kouluikäisiä tai alakouluikäisiä lapsia. Erityisistä syistä palvelua voidaan antaa myös perheisiin, joissa on vanhempia lapsia.
• perhe on autettavissa pienellä avulla
• perheellä ei ole lastensuojelun asiakkuutta eikä lastensuojelun tarvetta (lasten kasvuolosuhteet ja terveydentila vaarantuneet vain vähän, vanhemmilla tuen ja avun tarve)
• vanhemman yllättävä sairastuminen tai muu kriisitilanne perheessä
• vanhemman uupumus ja/tai masennus
• vaikea elämäntilanne
• lasten hoidollinen ja kasvatuksellinen ohjaus
• perheen arkirutiinien hallinta ja vahvistaminen
• perheen oman toimintakyvyn tukeminen muutostilanteessa
• vanhemman välttämätön asiointi (esim. sairaala- tai terapiakäynnit)

Kotipalvelua palvelusetelillä ei anneta

• äkillisesti sairastuneen lapsen hoitoon
• pelkkään siivoukseen
• pitkäkestoiseen päivittäiseen lapsen hoitoon
• kotona tehtävän etätyön, opiskelun ja harrastuksen vuoksi
• henkilökohtaisen avustajan tarpeeseen
• vanhemman työssäkäynnin mahdollistamiseksi


Lisää tietoa lapsiperheiden kotipalvelusta palvelusetelillä saat Porin kaupungin sivuilta.

Sieltä saat myös tiedot palvelusetelin hakemiseen.