AMMATILLINEN TUKIHENKILÖTOIMINTA

PerheHelpin tarjoaman ammatillisen tukihenkilötoiminnan tavoitteena on, että asiakkaana oleva lapsi tai nuori saa apua ja tukea eri elämäntilanteissa sekä positiivisia kokemuksia yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sitä toteutetaan yhteistyössä, sekä lapsen/nuoren perheen kanssa, että muiden tärkeiden verkostojen kanssa.

Palvelu on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka ovat lastensuojelun asiakkaita tai muutoin aikuisen tuen ja ohjauksen tarpeessa.

Palveluntuottaja on sosiaalialan koulutuksen ja kokemuksen omaava ammatillinen tukihenkilö. Tukihenkilötoimintaa toteutetaan lapsen/nuoren kotona tai muussa elinympäristössä (esim. harrastustoiminnassa). Työskentelyn kesto ja sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti.